İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kocaeli İli Gürültü Eylem Planları Hazırlanması Projesi

Kocaeli İli Gürültü Eylem Planları Hazırlanması Projesi Kocaeli İlinin “Gürültü Eylem Planları”nın hazırlanmasına yönelik olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Çevresel Gürültü Direktifinin Türkiye’de Uygulanması İçin Kapasite Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan “Kocaeli Stratejik Gürültü Haritaları” sonuçlarına göre “Kocaeli İli Gürültü Eylem Planı Hazırlanması” projesi çalışmalarına Temmuz 2017 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Bu proje kapsamında; öncelikle ilimiz için gürültü yönetim alanları ve sıcak noktalar belirlendi ve bu alanlarda gürültü düzeyinin düşürülmesi de dâhil olmak üzere; gürültü ile ilgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek için teknik önlemler, planlar, etkinlikler ve yaptırımlar için sürece destek veren kurum ve kuruluşların görüşleri alındı. Ayrıca, süreç içerisinde paydaşların katılımları ile Açılış Toplantısı, Çalıştay ve Kapanış Toplantısı düzenlendi. Bununla birlikte halkın katılımının sağlanması ve bilinçlendirilmesi amacıyla Belediyemiz internet sayfasında 4 ay süresince “Gürültü Eylem Planları Anketi” yayımlandı. Bu çalışmalar sonucunda mevzuat standartlarına uygun olarak hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilen “Kocaeli Gürültü Eylem Planı” Aralık 2018 tarihi itibarıyla onay almıştır.