İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kocaeli Sera Gazı Envanteri Ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi

Kocaeli Sera Gazı Envanteri Ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi ve ana yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi’nin üçüncü bileşen altında uygulanan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı” kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizce yürütülen TR2013/0327.05.01-02/093 referans numaralı “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi (KİDEP)” isimli proje kabul edilmiş, fiilen 15 Eylül 2017 tarihinde başlamış ve 14.09.2018 tarihinde nihayete ermiştir. Söz konusu projenin tutarı 190.117 avrodur.

Yerel düzeyde iklim değişikliği alanındaki kapasite geliştirmeye katkıda bulunmak için araştırmalar, eylem planı, eğitim merkezi ve eğitim programı yardımıyla öğrencilerin, toplumun ve tüzel kişilerin halkın anlayışını arttırarak; iklim değişikliğini Kocaeli Kenti’ne uyarlamak amacıyla gerçekleştirilen projeyle; “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlanmıştır. Projede gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim Merkezi ile birlikte ilimiz dâhilinde 12 ilçede belirlenen ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik yazılım ve robot eğitimleri almaları sağlanmıştır. Okullara dağıtılan robot eğitsel ana set, robotik eğitim uzatma seti, yenilenebilir enerji eğitimi uzatma seti, laptop ekipman ve malzemeler ile 300 öğrenciye öğretmenleri tarafından çevre ve iklim değişikliği temalı robotik kodlama yazılım çalışmaları yapmaları sağlanmıştır. Bunun dışında özellikle; 13 yerel yönetim, Valilik, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Kalkınma Ajansı, 2 üniversite, 5 çevre STK’sı toplam 50 uzman/karar verici kurumsal kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlayarak projenin yerel olarak yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca lise ile üniversite öğrencilerine yönelik “Genç İklim Liderleri Eğitim Programı” gerçekleştirilmiş ve yine “İklim Değişikliği” içerikli eğitim kitabı geliştirilerek ilimizdeki ilk ve orta öğretim öğrencilerine ulaşması sağlanmıştır.