İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Adapazarı’nın 2020 Mali Yılı Performans Programı hazırlandı

Adapazarı Belediyesi, gelecek 4 yılının ayrıntılı değerlendirmelerini içeren 2020-2024 Stratejik Planını tamamlayıp meclis üyelerinin onayını alarak yürürlüğe koyarken, şimdi de kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde ve Stratejik Planda da yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda 2020 Mali Yılı Performans Programını hazırladı.

Programla ilgili Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’ya detaylı bilgi paylaşımında bulunan Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık, Adapazarı Belediyesi’nin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanımında etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin sağlanması, hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesi konularına yönelik stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme çalışmalarını örnek teşkil edecek bir dikkatle ele aldığını dile getirdi. Kızılcık, 2020 yılı Performans Programı’nda planlanan çalışmalar ile vatandaşların ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak toplam 156 faaliyetin hazırlandığını; 101’inin bütçe maliyeti, 55’inin ise kurum içi kaynaklarla gerçekleştirilmesinin planlandığını aktardı.

Stratejik Planda yer alan vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda, Adapazarı için bütçelendirilen faaliyetler ve bunlar için tespit edilen performans göstergelerinin oluşturulduğunu dile getiren Başkan Mutlu Işıksu, “İnsan merkezli anlayış, kadim medeniyetimizin çekirdeğini oluşturur. “Adapazarı’nı Çok Seviyoruz” diyor, şehrimiz insanı için her alanda örnek projeler üreterek hayata geçirmeyi sürdürüyor, kadim geçmişimiz, zamanın ruhu ile bugünü doğru okuyup geleceği kapsamlı ve bilimsel yöntemlerle, uzman görüşleriyle, kurumlarla dayanışma içerisinde planlayarak Adapazarı’mızı milletimizle birlikte yönetmeye devam ediyoruz. 2020 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Programın Adapazarı’mızın huzur ve refahına önemli katkılar sunacağına olan inancımla, Adapazarı’mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başkan Yardımcımız Hilmi Kızılcık ve tüm emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için çok teşekkür ediyorum” dedi.