İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Akpınar Mahallesi arsa ve arazi düzenlemeleri askıya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi sınırları içersinde yer alan Akpınar Mahallesi ile ilgili arsa ve arazi düzenlemeleri (şuyulandırma) ilanı askıya çıktı.

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Akpınar Mahallesi G23b18d3c, 3d, G23b18c4d, G23b23a2a, 2b 1/1000 uygulama imar paftalarını kapsayan alanda yer alan 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, 127, 136, 137, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 2748, 2749, 2751, 2752, 2753, 2755, 2756, 2757, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772 nolu parsellerin bulunduğu alanda İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39. maddesine göre hazırlanan parselasyon haritası, ilan ve dağıtım cetvellerinin onaylanarak 30 gün süreyle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilmeleri İzmit Belediyemiz Encümeni’nin 15.07.2015 tarih 717 sayısı ile onaylanarak 22.07.2015 tarihinden itibaren askıya çıkartıldı.