İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hibe Projeleri, Akıllı Şehir Çalışmaları açısından Sakarya’nın durumu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hazırladığı 2020-2024 Stratejik Planında Büyükşehir bürokratları Sakaryanın Hibe Projeleri, Akıllı Şehir Çalışmaları, Dış İlişkiler ve Kentsel Analiz açısından güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini ortaya koydu.

Stratejik Planda ilgili birimlerde çalışan personelin iş yoğunluğu nedeniyle akıllı şehir çalışmaları için yeterli vakti bulamaması zayıf yön olarak görülürken Akıllı şehir olma yolunda gerekli altyapı ve vizyona sahip olunması güçlü yön olarak görüldü.

İşte Hibe Projeleri, Akıllı Şehir Çalışmaları, Dış İlişkiler ve Kentsel Analiz açısından Sakarya’nın durumu

Güçlü yönler

 • Hibe projeleri konusunda çalışmaları koordine eden bir ekibin var olması
 • Uluslararası ve yerel çapta paydaşlar ile işbirliği içinde olunması
 • Belediyenin dünyadaki teknolojik değişiklikleri güncel olarak takip ediyor olması
 • Belediyenin değişim, yenilik, iş geliştirme gibi konulara açık olması ve bu yöndeki uygulamaları desteklemesi
 • Akıllı şehir olma yolunda gerekli altyapı ve vizyona sahip olunması
 • Vatandaşların, belediyenin sağladığı sosyal hizmetlerden memnun olması
 • Sıfır Atık ve geri dönüşüm konularında SEKAY gibi tesislerle güncel teknolojik ve çevreci uygulamaların yakından takip ediliyor olması

Zayıf yönler

 • Yeni teknolojilerin, belediyenin gelir bütçesini aşacak şekilde pahalı olması
 • İlgili birimlerde çalışan personelin iş yoğunluğu nedeniyle akıllı şehir çalışmaları için yeterli vakti bulamaması
 • Diğer kuruluşlar ile altyapı değişimi sırasında zaman zaman yaşanan koordinasyon eksikliği
 • Şehrin çok hızlı büyümesi, buna karşın akıllı şehir altyapı çalışmalarının yetersiz kalması
 • İlin sosyal dokusuna yönelik kapsamlı bir veri tabanının bulunmaması
 • Kültür-Sanat etkinliklerinde çeşitliliğin az olması
 • Kongre, kültür ve fuar merkezinin olmaması
 • Şehrimize gelen yabancılara yönelik onları şehrimizde kalmaya teşvik edecek, sosyal hayatın yeterli olmaması
 • Şehir içi ulaşımda raylı sistem olmaması
 • Bütün birimlerin beraber olduğu hizmet binasının olmaması
 • Tarımsal arazilerde entegre sulama sistemlerinin yetersiz kalması

Fırsatlar

 • Çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlarımızın belediyenin yenilikçi hizmetlerine ve faaliyetlerine açık olması
 • Vatandaşın sosyal-kültürel faaliyetlere yüksek katılım göstermesi
 • Belediyenin hibe fonlarından yararlanma imkânının olması
 • Akıllı Şehirlerde etkili karar alma sürecinin, yerel/ ulusal işbirliklerinin ve güçlü kamu hizmeti fırsatlarının bulunması
 • Akıllı Şehirlerde sosyal eşitliği, daha iyi bir toplum yapısını, istihdamı arttırıcı ve yaşam kalitesini arttıracak öğelerin bulunması
 • Yabancı ve ulusal yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelme olasılığı
 • Eğitimli genç nüfusun artması
 • Artan nüfus ile vergi gelirlerinin artması
 • Akıllı şehir uygulamalarının kullanılmasıyla zamandan ve paradan tasarrufun sağlanması
 • Artan sanayinin istihdam oranını arttırması

Tehditler

 • Artan sanayi ile beraber tarımsal arazilerin azalması
 • Birinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle yaşanacak bir depremde altyapının tekrar bozulması olasılığı
 • Akıllı şehirlere yönelik ulusal teşviklerin az olması
 • Büyük sanayi işletmelerinin merkezlerinin başka illerde bulunmasından dolayı vergi gelirlerini Sakarya’ya bırakmıyor olmaları
 • Artan turizm ile çevrenin zarar görmesi
 • Artan sanayi ile birlikte çevresel tehditlerin ortaya çıkması
 • Sakarya’nın coğrafi olarak büyük şehirlerin ortasında bir transit şehir olması durumu
 • Nüfus artış hızının sanayinin gelişmesiyle ile aynı oranda olmaması

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.