14.7 C
İstanbul

İmar ve Şehircilik Yönetimi açısından Sakarya’nın durumu

- REKLAM -
- R E K L A M -

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hazırladığı 2020-2024 Stratejik Planında Büyükşehir bürokratları Sakaryanın İmar ve Şehircilik Yönetimi açısından güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini ortaya koydu.

Stratejik Planda İmar barışından kaynaklanan kaçak yapılaşmaya olan psikolojik talebin artması, Kuzey Marmara Otoyolunun kente yakın geçmesi ve kentin ulaşılabilirliğinin artmasından dolayı kentin doğal alanlarına baskıların artması tehdit olarak görülürken, İmar denetimlerinin yeterli düzeyde yapılmaması zayıf yön olarak görüldü.

İşte İmar ve Şehircilik Yönetimi açısından Sakarya’nın durumu

Güçlü yönleri

 • Vatandaşların kuruma herhangi bir bürokratik engel olmadan rahatça ulaşabilmesi ve sorunlarını birinci ağızdan dile getirebilmesi
 • Personellerin müdürlük ve daire başkanlıklarıyla iletişime açık olması
 • Diğer kurumlar ile iletişim olanaklarının gelişmiş olması
 • Belediye çalışanlarının kalifiye oluşu
 • Onaylı Çevre Düzeni Planlarının varlığı
 • Onaylı Nazım İmar Planın varlığı
 • Plan yönetimine ilişkin veri tabanının olması
 • İlçe Belediyeleriyle hızlı ve etkin eşgüdümlü çalışabilme imkânının olması
 • Haritalama çalışmalarında teknolojiden etkin yararlanılması
 • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının planlama, haritalama, imar ve emlak yönetimi konularında 19 yıla aşkın deneyimi
 • Kentin mimari kimliğini şekillendirebilecek değerlerin varlığı (Taraklı sivil mimari örnekleri, vb.)

Zayıf yönleri

 • İmar denetimlerinin yeterli düzeyde yapılmaması
 • Belediye gelirlerinin yeterli düzeyde arttırılamaması
 • Teknik Personelin yeterli sayıda olmaması
 • Kaçak yapılaşmadan doğan düzensiz yapılaşmış alanların varlığı
 • Sosyo-kültürel alanların ve kentsel açık yeşil alanlarının azlığı
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin etkin kullanılamaması
 • İl bütününde Turizm, Ticaret ve Sanayi gibi ekonomik kollara ilişkin verilerin toplandığı veri tabanının olmaması
 • Kent bütününün sosyal yapısına ilişkin imar planlarını şekillendirecek eylem planlarının olmaması
 • Kuruma kaynak sağlayabilecek ve şehrin potansiyelini etkin bir şekilde kullanacak işletme projelerinin olmaması
 • Kentsel Dönüşüm Strateji belgesinin hazırlanmamış olması
 • Üniversite ile Mimari ve Şehircilik dallarında ortak projelerinin olmaması
 • Kentsel uygulamalar ve imar uygulamalarında çevreci yaklaşımların zayıf olması
 • Kentin yeşil alan sisteminin olmaması

Fırsatlar

 • Şehircilik, Mimari ve Çevre Konusunda ilgi sahibi STK ve özel sektör temsil kuruluşlarının varlığı
 • Yeni teknolojiler ile inşaat ve şehircilik faaliyetlerinin gelişmesi
 • Ulusal düzeyde kentsel dönüşüm politikalarının geliştirilmesi ve merkezi idarenin kentsel dönüşüm için teşvik paketlerinin varlığı
 • Belediyenin Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı gibi fon sağlayan kurumlardan kaynak sağlayabilecek personel alt yapısının varlığı
 • Kentin kara-deniz taşımacılığına hizmet verebilecek liman ve lojistik merkezlerinin varlığı
 • 2 saatlik mesafede İstanbul Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere ulaşılabilirliğin olması
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kurularak Şehirdeki Üniversite sayısının 2’ye çıkması,
 • Şehir Hastanesinin kurulacak olması

Tehditler

 • Merkezi idarenin tarım alanlarının korunmasına ilişkin yeterli seviyede denetim yapmaması
 • İmar barışından kaynaklanan kaçak yapılaşmaya olan psikolojik talebin artması
 • Kentin Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alması
 • Ulusal göçmen politikasının eksikliğinden kaynaklı Suriyeli göçmenlerden dolayı yaşanabilecek olası toplumsal çatışmalar
 • Su taşkınlarının özellikle Sapanca Gölü çevresi ve Sakarya Nehri çevresinde görülmesi
 • Kuzey Marmara Otoyolunun kente yakın geçmesi ve kentin ulaşılabilirliğinin artmasından dolayı kentin doğal alanlarına baskıların artması
 • Tarım alanlarının yapılaşma ve sanayiye açılması ile tarımsal üretimin etkilenmesi
 • Diğer kurumların geliştirmekte olan projelerinde yeterli seviyede bilgi paylaşımı yapmaması
 • Devletin tasarrufu altında bulunan hazine mülkiyetlerinin belediye hizmetleri için kullandırılmasına ilişkin yeterli seviyede izinlerin verilmemesi
 • Sosyal donatı alanlarının azlığından kaynaklanan kent dışına göç
 • İl afet eylem planlarının Şehir Planlarını şekillendirecek düzeyde olmaması
 • İmar kanunu ve yönetmeliklerinin yeşil alan üretiminde yetersiz kalması
 • İdari mahkemelerinin birbirleri ile çelişen kararlarından dolayı İmar uygulamalarını olumsuz etkilemesi
- REKLAM -
- REKLAM -spot_img

Araç Kiralama - Arayın, Karşılaştırın ve Tasarruf Edin

Son Eklenen Haberler
Diğer Haberler