kuşadası escortmalatya escorthttps://1baiser.com/escort/parissexemodelbahis sitelerihttps://www.ertecongress.org/sweet bonanzacanlı casino siteleriAtalar Escortankara escort bayantatlı sözlük

‘İnsani haklara olan saldırılar her geçen gün artıyor’

- REKLAM -

Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle bir basın açıklaması yayımlandı.

Yapılan basın açıklamasında günümüzde gelişmiş ülkeler arsında gösterilen devletlerin bile kendilerinden uzak coğrafyalarda yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda sesiz kaldıklarına dikkat çekildi. En temel hak olan yaşam hakkının bile sağlanamadığı bu coğrafyalarda son yıllarda zorunlu göçlerin, sürgünlerin yaşandığı ve tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapıldığı vurgulandı.

İnsani haklara olan saldırıların her geçen gün arttığını belirten Komisyon Üyeleri “ Tüm bireyleri İnsan Hakları Gününde insan hakları ihlallerinin en aza indirildiği bir dünya için çalışmaya, davet ediyoruz.” dedi.

Yayımlanan basın açıklamasının tam metni şöyle:

ORTAK KARAR
1948 yılında BM’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin üzerinden 67 yıl geçti. II. Dünya Savaşı sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için BM’ye üye devletlerin ortak kararı olan bu bildiri, insanların yola çıkan ulusların ve onların liderlerinin ana ereği bu acıların dünya üzerinde bir daha yaşanmasını engellemekti.

İNSANİ DEĞERLERİN KORUNMASI
Bu amaç aslında, Birleşmiş Milletlerin kuruluş bildirgesinin de ana amaçlarından biriydi. Fakat bu ana amaca rağmen ülkeler kendi halklarına ve diğer dünya vatandaşlarının haklarına tecavüz etmeye devam ediyordu. Bunun için önce 1945’te Birleşmiş Milletler (BM) kuruldu, hemen birkaç yıl sonra da 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi BM Genel Kurulunda kabul edildi. Bildirgeyi kabul edenler, bununla insanî değerlerin korunması için güçlü bir irade beyanı ortaya koydular.

EVRENSEL BİLDİRGE ANA METİN
İnsan hakları ihlâllerine birlikte karşı koymayı, insanlığın ortak değerlerini birlikte koruma iradesini açık bir biçimde seslendirdiler. İnsan hakları Evrensel Bildirgesi, insan hakları tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu. Daha sonraki kaleme alınan insan hakları ile ilgili bildiri metinleri özünde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini esas aldılar. Taşıdığı ana ilke ve normlar, daha sonra kabul edilen uluslararası sözleşme, bildirge, protokol vb. metinlerde hemen hemen aynı biçimde yer aldı. Bugün de Evrensel Bildirge insan hakları alanında ana ve öncü metin olmayı sürdürüyor.

EN TEMEL HAK YAŞAMA HAKKI
Bu bildiriye rağmen yaşadığımız dünyada hala birçok birey bu haklardan asgari ölçülerde dahi yararlanamamaktadır. En temel hakkımız olan yaşama hakkı bile hiçe sayılmakta, gelişmemiş olarak nitelenen coğrafyalardaki insanlar hala orta çağ düşüncesi ile eşit birey olarak görülmemektedir.

RİYAKARLAR
Gelişmiş ülkeler kendilerinden uzak coğrafyalardaki insanların bırakın özgür düşüncelerini açıklamayı, yaşama ve barınma haklarına sahip olamamaktadır. Yaşadığımız ve komşu olduğumuz coğrafyalar son 100-150 yılda birçok zorunlu göç ve sürgünü yaşadı. Daha 20 yıl öncesinde Avrupa’nın orta yerinde insanlar naklen yayında soykırıma tabi tutuldu. Egemen devletlerin sözüm ona konsensüs sağladığı ve kendilerine dokunmadığı sürece sesini çıkarmadığı bir riyakar durum söz konusu. Etrafımızda yaşanan gelişmeler malumumuz. İnsani haklara olan saldırılar her geçen gün artıyor. Sığınmacılar için dünya en asgari koşulları dahi sağlamakta aciz.

KENDİ TEMEL HAKLARINI TEHLİKEYE ATARAK SAVUNUYORLAR
Aynı zamanda insan hakları ve onurunu savunan örgütler ve kurumlar başkalarının haklarını korumaya ya da çiğnenmesini engellemeye çalışırken kendi temel haklarını da tehlikeye atarak bu işe soyunuyor.

ACI GERÇEKLER
İnsan hakları savunucuları dünyanın her köşesinden insan hakları ihlâllerini rapor ediyorlar. Bizler de Sakarya Barosu olarak bölgede ve ülkede yapılanlar ile ilgili sesimizi çıkarmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Yaşama hakkının ihlâlinden, düşünce ve inançlarla ilgili hakların kullanılmasında yaşanan sıkıntılara; eğitim ve sağlık hakkının kullanılmasından sosyal, kültürel ve ekonomik haklarla ilgili sorunlara kadar farklı türden ihlaller günümüzde yaşanan acı gerçekler arasında yer alıyor.

İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR DÜNYA
Her insanın bir gün insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya gelebileceğinin ve insan onuruna yakışır bir dünyanın ancak insan haklarının tam korunduğu bir dünya olabileceğinin bilinciyle, tüm bireyleri İnsan Hakları Gününde insan hakları ihlallerinin en aza indirildiği bir dünya için çalışmaya, davet ediyoruz.

Sakarya Barosu
İnsan Hakları Komisyonu

Son Eklenen Haberler
Diğer Haberler