İçeriğe geçmek için "Enter"a basın
Sanal ofis fiyatları

İşletme türleri nelerdir?

İş kurmak, herhangi bir sektörde iş yapmak isteyen kişi ve firmaların işe başlamadan önce ilk yaptıkları şeydir. Çünkü sektör ne olursa olsun ticari faaliyette bulunan kişilerin yaptıkları işten elde ettikleri gelirler için fatura kesmeleri ve belirli vergileri ödemeleri gerekmektedir.

 Günümüzde şirketlerin iş kurarken kendi hedeflerini, gelecek hedeflerini ve sermayelerini göz önünde bulundurarak hareket ettikleri bilinmektedir. Bu nedenle kimileri küçük ölçekli işletmeler kurarken kimileri de büyük ölçekli işletmeler kurar.

İş kurmak isteyen kişi ve firmalar için hazırladığımız bu yazımızda nasıl iş kurulur sorusuna cevap vereceğiz. Ayrıca ülkemizde en çok kullanılan şirket türleri olan şahıs şirketleri, limited şirketler, anonim şirketler gibi şirket türleri hakkında da bilgi vereceğiz.

İşletme Nedir?

 Bir veya birden fazla kişinin kâr elde etmek, ürün ve hizmet üretmek veya satmak amacıyla oluşturdukları hukuki yapılara şirket denir.

 Şirketler birden fazla kişi tarafından oluşturulabileceği gibi, tek bir kişi tarafından oluşturulabilen tüzel kişiler de oluşturulabilir. Tipik olarak, bireylerin ve işletmelerin bu aşamada dikkat etmesi gereken en önemli faktörler hedefleri, sermayeleri ve gelecek hedefleridir.

İş kurmak için yapılması gerekenler

 İş kurmak isteyen kişilerin işe başlamadan önce ve sonra yapması gereken şeyler vardır. Bunlar;

yıllık sanal ofis fiyatları  kiralamak için ne kadar ödememiz gerekiyor?

Bir iş planı hazırlayın; İş kurarak ticari faaliyette bulunmak isteyen kişi ve şirketler, iş kurmak için yapılması gerekenler arasında öncelikle iş planı hazırlama adımlarından geçmelidir. İş planı daha sonra hazırlanabilse de, işi kurmadan önce bir plan hazırlamak, işletmelerin hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar.

Faaliyet alanının belirlenmesi; İş kurmak için yapılması gereken bir diğer şey de faaliyet alanını belirlemektir. Faaliyet alanını belirlemek için firmalar gelecek hedeflerini göz önünde bulundurmalıdır. NACE kodları listesinden yapmak istediğiniz işleri ve kapanış işlerini belirleyerek şirket kuruluşu sırasında paylaşabilir ve şirket kuruluş işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

En fazla hizmeti Sanal Ofisimizden alabilirsiniz. https://ofisteofis.com.tr/

Noter işlemleri; İş kurmak için yapılması gereken şeylerden biri de noter işlemleridir. Mali müşavir vekâletname, sirküler ve beyanname imzalama, şirket türüne göre şirket tüzüğünün onaylanması gibi işlemler, şirketin kuruluşu sırasında belirlenen noterlik işlemlerinin başlıcalarıdır.

Ofis kiralama; Şirket kurmak için her şirketin şirket adresi olarak belirli bir adresi belirtmesi gerekir. Genel olarak iş yeri sahibi olanlar iş yerinin tapusunu göstererek işyerinin adresini belirleyebilirken, iş yeri olmayanlar ise işyeri kiralayarak kira sözleşmesi ile işyeri açılması için başvuruda bulunabilirler. iş yeri.

Genel olarak iş kurmak için yapılması gerekenler arasında en çok önem vermeniz gereken şeyler bunlardır. Ancak iş türünüze göre yapmanız gerekenler değişebileceğinden bu aşamada mali müşavirinizin desteğini almanız çok önemlidir.

İşletme türleri nelerdir?

 İş kurmak isteyen kişi ve firmaların bilmesi gereken konulardan biri de iş türüdür. Şirket türleri anonim şirketler ve şahıs şirketleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Anonim şirketler ve özel şirketler de sermaye ve kurumsal yapılarına göre farklılaşmaktadır.

Sermaye şirketi; Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilecek, itibarını yönetim ve sermayeden alan, ortakların şirketteki payları şahsi olmayan şirket türlerine verilen isimdir.

Sermaye şirketlerinin özellikleri ve yapısı dikkate alındığında limited, limited ve anonim olmak üzere üçe ayrıldıklarını söylemek mümkündür.

Şahıs şirketi kurmak için hangi belgeler gereklidir?

Şahıs işletmesi kurabilmek için kişilerin öncelikle belirli belgeleri toplaması gerekmektedir. Şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeler şunlardır;

  • Kimlik fotokopisi
  • İkamet yeri
  • pasaport fotoğrafı
  • İş yeri sizin sorumluluğunuzda ise iş yerinin adresini veya tapuyu belirten kira sözleşmesi
  • Şirket kuruluş işlemleri için mali müşavire verilen vekaletname
  • şahıs şirketi formu
  • imza beyannamesi

Bunlar, şahıs şirketi kurarken mali danışmanınıza sunmanız gereken belgelerdir. Bu belgeleri mali müşavirinize veya muhasebecinize teslim ettikten sonra, muhasebeciniz şahıs firma sürecini tamamlayacak ve şahıs şirketi kuruluş işleminiz bir hafta içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 Şahıs şirketi kurmanın maliyeti nedir?

Şahıs şirketi kurmak isteyen kişiler, işyeri kuruluş aşamasında yapılması gereken evrak ve işlemler için belirli bir masrafa maruz kalmaktadır. Şahıs işletmesi kurmanın maliyetinin çok kolay bir şirket türü olması ve bireysel iş kurmak açısından sermaye gerektirmemesi nedeniyle bu kadar yüksek olduğunu söylemek mümkün değildir.

 Şahıs şirketi kurarken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Şahıs şirketi kurarak ticari faaliyette bulunmak isteyen kişi ve şirketler şahıs şirketi kurarken bazı hususlara dikkat etmelidir. Şahıs şirketi kurarken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

Şahıs şirketi kurarken kişisel bir mali müşavir ile çalışmak, şahıs şirketi kuruluş süreçlerinizin daha hızlı ilerlemesini sağlar.

İş kuracak ve KOSGEB teşviklerinden yararlanacak kişi ve şirketlerin iş kurmadan önce KOSGEB belgelerini almaları gerekmektedir. Aksi takdirde şirket kurulduktan sonra KOSGEB belgesi almanız durumunda KOSGEB desteklerinden yararlanamazsınız.

Bir işe başlamadan önce iş planınızı hazırlamak, daha iyi ve daha hızlı çalışmanıza yardımcı olacaktır.

Şahıs şirketi kurarken bunu da göz önünde bulundurmalısınız. Böylece hem işlemlerinizi kolaylaştırabilir hem de doğru adımlarla işinizi kurabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şahıs şirketi kurmanın avantajları ve dezavantajları

Şahıs şirketi kurarak ticari faaliyetlerine başlayacak olan kişi ve şirketler için bu işletme türünü seçmelerinde en önemli faktör şahıs şirketi kurmanın faydalarıdır. Şahıs şirketi kurmak isteyen şahısların avantajlı olduğu başlıca durumlar şunlardır;

Şahıs şirketleri en hızlı kurulabilen şirket türüdür. Tipik olarak, iş kurma prosedürleri bir gün içinde tamamlanabilir ve işyerinin açılması 3-5 gün sürer.

Şahıs şirketi kurmanın maliyetleri diğer işletme türlerine göre çok düşüktür. Anonim şirketler ve anonim şirketler sermaye gerektiren şirket türleri iken özel şirketler ise bölgelere göre farklılık gösteren ve 400 ila 700 TL maliyetle kurulabilen şirket türleridir.

Bireysel şirketler tarafından alınan kitap sertifika ücretleri oldukça düşüktür.

Şahıs şirketlerinin işlem hacminin çok yüksek olmaması nedeniyle mali müşavir ve muhasebeci ücretlerinin de düşük olduğu bilinmektedir.

Şahıs şirketlerinin vergi rejimi giderek artıyor.

Tipik olarak, şahıs şirketlerinin kapanış işlemleri bir günde tamamlanabilir.

Şahıs şirketi kurmanın hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Şahıs şirketi kurmanın dezavantajları şunlardır;

Şahıs şirketlerinin finansal işlemlerini yürüttüğü bankalarda itibarları diğer işletme türlerine göre daha düşüktür.

Halka açık limited şirketlerde ve anonim şirketlerde belirlenen vergi oranı %20 iken, şahıs şirketlerinde vergi oranlarında artan oranlı vergi sistemi uygulanmaktadır. Bu, aradaki vergi oranına neden olur.