İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mudanya Planlama Anayasasıyla Geleceğe Taşınıyor

Mudanya Belediyesi, Mudanya’yı çağdaş şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak için “Mudanya’nın Anayasası” adını verdiği planlama çalışmalarını sürdürüyor. Mudanya’nın tarihi, kentsel ve doğal zenginlikleriyle, sahip olduğu sit alanlarıyla geleceğe taşımayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, Işıklı, Hasköy, Yörükali, Ülküköy, Aydınpınar, Mürsel ve Bademli mahallelerinin de planlama sorununu çözüyor.

Mudanya Belediyesi, Danıştay 6. Dairesi’nin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin serbest nizam yapılaşma koşullarıyla ilgili verdiği iptal kararının ardından köy planlarına ait imar planı revizyon çalışmalarına başladı.

AYDINPINAR, MÜRSEL VE BADEMLİ’NİN PLANLARI TAMAMLANDI

Mudanya sınırları dahilinde yapılaşmayla ilgili sorun yaşayan 7 mahalleye ilişkin plan revizyon çalışması başlatan Mudanya Belediyesi; Aydınpınar, Mürsel ve Bademli’nin planlarını tamamladı. 2017 yılında Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre “Birden fazla yapının inşa edilebileceği ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce onaylanmış olan uygulama imar planı kararı ile serbest nizam kararı verilen parsellerde, komşu parsellerde yer alan ve bu parsele en yakın yapıların yapı nizamlarına aykırı düşmemek koşuluyla, sadece bir tek nizam uygulanabileceği gibi ayrık, blok veya bitişik nizamdan ikisi veya üçü bir arada karma olarak uygulanabilir” hükmü Danıştay 6. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararına göre kaldırıldı. Bu karar gereği Mudanya sınırları içerisinde serbest nizam yapılaşma koşuluna sahip olan 7 köye ait imar planlarının revize edilmesi ihtiyacı doğdu.

MUDANYA’NIN HEDEFİ SAĞLIKLI VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME

Mudanya’yı sağlıksız şehirleşmeden kurtararak modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Aydınpınar, Mürsel ve Bademli’nin günümüzün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek imar planı çalışmasını tamamladık. Ülküköy ile ilgili hazırlanan planların da bilgisini ekibimizden aldık. Daha önce de Mudanya’nın beklediği Güzelyalı 1/ bin Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planını, Girit mahallesi adıyla bilinen Halitpaşa için 1/ 1000 Ölçekli Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Kentsel Sit Alanı 1/ 5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarını yaptık, Büyükşehir’e gönderdik. Eğerce, Esence, Mesudiye, Söğütpınar mahallelerini kapsayan 334 hektarlık alanda imar planı çalışmasına başladık, ihalesini önümüzdeki süreçte tamamlayacağız. Mudanya’nın kimliğine ve tarihine özgü, bir kent planlaması ortaya çıkacak. 2014 yılından bu yana bir karış toprağı imara açmadık. Mudanya geleceğe sağlıklı ve çağdaş bir yapılaşmayla taşınacak ” diye konuştu.