İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Radyoterapi ile kanserde hayat süresi uzuyor

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Kemal Ekici, yeni teknolojik gelişmelerin radyoterapiye entegre edilmesiyle kanser hastalarında hayat süresinin uzadığını söyledi.

Kanser tedavisinde teknoloji odaklı bir bölüm olan radyoterapinin yıldızı, tıp dünyasında giderek parlıyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi (Radyoterapi) Uzmanı Uzm. Dr. Kemal Ekici, radyoterapi tekniklerinin özellikle son yıllarda bilgisayar ve mühendislik alanındaki gelişmelere paralel ilerleme kaydettiğini söyledi. Radyolojideki görüntüleme yöntemlerinin ileri teknolojiyle radyoterapiye entegre edilmesinin hastalarda çok faydalı sonuçlar sağladığını vurgulayan Uzm. Dr. Ekici, “Yoğunluk ayarlı radyoterapi, volümetrik ark tedavisi, görüntü rehberliğinde radyoterapi, stereotaktik ablatif radyocerrahi, adaptif radyoterapi, 3 boyutlu brakiterapi ve proton terapi gibi son yıllardaki gelişmeler, radyoterapide çığır açmıştır. Ayrıca intraoperatif radyoterapi, 3 boyutlu brakiterapi, partiküler radyoterapi ve hipertermi de uygulanan tedavi yöntemleri arasında yer alıyor” dedi.

Radyoterapi tekniklerindeki ilerlemelerin, bilgisayar ve mühendislik alanındaki gelişmelerin ürünü olarak ortaya çıktığını da kaydeden Uzm. Dr. Kemal Ekici, radyoterapinin hedefleri ve geldiği nokta ile ilgili şunları söyledi: “Radyoterapide hedef, kanserli dokuyu yok edip kontrol altına almanın yanı sıra, tümöre komşu organları da koruyarak yan etkileri azaltmaktır. Yoğunluk ayarlı radyoterapinin baş boyun kanserlerinde hayat süresini uzattığı, tedavi yan etkilerini azalttığı ve buna bağlı olarak hayat kalitesini artırdığı klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır. Proton terapi de dünya genelinde yeni uygulamaya giren bir tedavi yöntemi olup ön çalışmalarda faydaları oldukça dikkati çekicidir. Ülkemizde de hemen hemen çoğu merkezde bu radyoterapi tekniklerinin çoğu uygulanabilmektedir. Radyoterapi, kanser tedavisinde teknolojiyi en fazla kullanan yöntemlerden biridir. Gelecek yıllardaki gelişmeler ve klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.”