İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sakarya’nın yaşanabilir bir şehir olması için neler yapılacak?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planına koyduğu “Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak” amacına yönelik hedef ve faaliyetlerini belirledi.

Sakarya Büyükşehir kent estetiğine yönelik belirlenen faaliyet ve projelerden öne çıkan ‘Atatürk Bulvarı bina giydirme ve çevre düzenlemesi proje ve yapımı işlerinin gerçekleştirilmesi’ oldu.

Hedef:  Şehrin planlı, standartlara uygun gelişimini sağlamak

Faaliyet ve Projeler

 • İmar yönetmeliğine yönelik çalıştay ve eğitimlerin düzenlenmesi
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin hazırlanması ve meclis onayına sunulması
 • İlçelerde imar denetimleri yapılması
 • Plana altlık oluşturacak etüdlerin hazırlanması
 • Üst planlara, mevzuata ve üst politika belgelerine uygun olarak yeni planlar yapılması
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne uygun olarak planların yeniden düzenlenmesi
 • Plan Yönetim Sistemi’nin (PYS) kurulması

Hedef: Şehrin sürdürülebilir gelişimini sağlamak

Faaliyet ve Projeler

 • Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanması
 • Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin hazırlanması
 • İl genelinde deprem bilincini arttırmak için seminer, panel, eğitim v.b yapılması
 • Taşınmaz Bilgi Sistemi veritabanının oluşturulması
 • Taşınmaz Bilgi Sistemi yazılımının oluşturulması
 • Kurumun sahip olduğu gayrimenkuller için finansal değerleme çalışmasının güncellenmesi
 • Kuruma ait iştiraklerin katılım paylarının karşılanması
 • Kuruma ait işyerlerinin, mesirelerin bakım, onarım, kira, aidat ve bina ortak giderlerinin karşılanması

Hedef: Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan mekânsal alanları sağlamak

Faaliyet ve Projeler

 • Sakarya ilinde yapılacak projelerin güncel Hâlihazır Haritalarının oluşturulması
 • İmar uygulamalarının (ifraz, tevhit, terk, parselasyon vb.) yapılması
 • Kamulaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti davalarının yürütülmesi, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması
 • Tescil davalarının yürütülmesi, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması
 • Kamulaştırmasız el atma nedeniyle ortaya çıkan tazminat davalarının yürütülmesi, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması

Hedef: Kentin estetik standartlara uygun gelişimini sağlamak

Faaliyet ve Projeler

 • Tescilli olmayan tarihi eserlerin tescil işlemlerinin yapılması
 • Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarının (KUDEB)’in kurulması
 • Tamir – tadilat, restorasyon, rekonstrüksiyon yapılması gereken yapıların tespit edilmesi, konu ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması veya yaptırılması
 • Sakarya Kent Tarihi Eserleri Haritasının oluşturulması
 • Atatürk Bulvarı bina giydirme ve çevre düzenlemesi proje ve yapımı işlerinin gerçekleştirilmesi
 • Çeşitli meydan noktalarının proje ve yapımı işlerinin gerçekleştirilmesi
 • Yenilenmesi ihtiyacı duyulan cadde ve sokakların Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan taslak projelere göre yenileme işlemlerinin, uygulama projelerinin hazırlanması ve yapılması
 • Tarihi, kültürel değerleri olan cadde ve sokakların belirlenmesi ve Kentsel Tasarım Rehberlerinin hazırlanması
 • Diğer birimlerin hazırladığı projelerin Kent Estetiği bakış açısıyla geliştirilmesi
 • Projeleri, Daire Başkanlığımızca alınan kararların, Kentsel Tasarım Rehberleri doğrultusunca değerlendirilerek görüş verilmesi, projelerin uygulamalarının izlenmesi
 • Projelerin uygunluğunun denetlenmesi
 • Mimari Estetik Komisyonu tarafından projelerin incelenmesi

Hedef: Planlı, konforlu yollar ve altyapı koordinasyonu ile kentsel yaşam kalitesini arttırmak

Faaliyet ve Projeler

 • İmar planına göre kamuya terki yapılan ve kamulaştırılan alanlardan geçen imar yollarının yapılması
 • Yollara yağmur suyu ve V kanal drenaj sistemlerin döşenmesi
 • Sakarya il sınırları içerisindeki mevcut yolların seri (modern makine sistemli) asfalt çalışmalarının yürütülmesi
 • Mevcut yolların bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi
 • Mevcut yolların sanat yapılarının(istinat duvarı, beton boru geçişi veya menfez) yapılması
 • Mevcut yolların hava şartları ne olursa olsun ulaşıma açık tutulması ve karla mücadele çalışmasının yapılması
 • Altyapı koordinasyonu için kurumlar ile toplantıların yapılması
 • Ortak yatırım programlarının yapılması

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.