İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sapanca’da pazar yerinde bulunan 170 adet tezgah yeri kiraya verilecek

Sapanca Belediyesi Sapanca’da pazar yerinde bulunan 170 adet tezgah yerini kiraya verecek.

İHALE DETAYI

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Rüstempaşa Mahallesi, 13 ada 165 parselde İstasyon Cad. ve Açelya Sok. kesişimin de bulunan pazaryerinde 170 adet tezgah yeri haftanın bir günü kullanılmak üzere 10 yıllığına kiraya verilecektir. Tezgah yerlerinin her biri 7,5 m2 olarak ayrılmıştır.

Bu ihale kapsamında kiralanacak her bir tezgah yeri haftanın sadece Cuma günleri açılacak olup halk pazarı (sebze, meyve, bakliyat, süt ürünleri, şarküteri vb. gıda ürünleri satışı) amacıyla kullanılacaktır. Pazar yerinde bulunan tezgah satış yerleri tek tek kiraya verilecektir. Bir kişi pazaryerinde doğrudan yada dolaylı olarak en fazla 2 (iki) adet tezgah satış yeri kiralayabilecektir. Tezgah yerlerine ait sıra numaraları pazaryerinde çelik kolonların üzerinde ve yerleşim planında yer almaktadır.

2. İhalenin Muhammen Bedeli (10 yıllık) : 1 adet tezgah yeri için (7,5 m2) 36.400-TL+KDV

İhalenin Geçici Teminatı : 1 adet tezgah yeri için (7,5 m2) 1.092 TL’ dir.

İstekli 2 (iki) adet tezgah yeri için teklif vermesi halinde, 2 (iki) adet geçici teminat yatırmalıdır.

İhalenin Toplam Muhammen Bedeli (10 yıllık) : 170 adet tezgah yeri için 6.188.000-TL+KDV

3. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sapanca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 75,00-TL karşılığında temin edilebilir. İstekli ihale dökümanını satın almakla, ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul, şart ve kuralları kabul etmiş sayılır. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dosyasını satın almaları zorunludur. İstekli, 2 (iki) adet tezgah yeri için teklif vermek isterse 2 (iki) adet dosya satın almalı ve 2 (iki) adet teklif zarfı hazırlamalıdır.

4. İhale, İdari şartnamenin 2. maddesi Tablo 2’de yer alan ve aşağıda ki tezgah numaralarına göre belirlenen tarih ve saatlerde Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu, Rüstempaşa Mah., Mimar Sinan Cad. No:12 Sapanca / Sakarya adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. Tezgahlar aşağıdaki numara, tarih ve saatlere göre tek tek ihale edilecektir.;

75 ile 106 (dahil) nolu tezgahlar, 25.04.2019 Perşembe günü saat 09:00 – 14:10 (dahil) arası 10’ ar dakikalık aralıklarla, 107 ile 128 (dahil) nolu tezgahlar, 26.04.2019 Cuma günü saat 09:00 – 12:30 (dahil) arası 10’ ar dakikalık aralıklarla, 129 ile 138 (dahil) nolu tezgahlar 26.04.2019 Cuma günü saat 14:00 – 15:30 (dahil) arası 10’ ar dakikalık aralıklarla, 139 ile 170 (dahil) nolu tezgahlar, 29.04.2019 Pazartesi günü saat 09:00 – 14:10 (dahil) arası 10’ ar dakikalık aralıklarla, 171 ile 202 (dahil) nolu tezgahlar, 30.04.2019 Salı günü saat 09:00 – 14:10 (dahil) arası 10’ ar dakikalık aralıklarla, 203 ile 244 (dahil) nolu tezgahlar, 02.05.2019 Perşembe günü saat 09:00 – 15:50 (dahil) arası 10’ ar dakikalık aralıklarla.

İstekli, teklif vereceği tezgah yeri numarasını seçmeli ve ona göre ihale tarihi ve saatinde ihaleye girmelidir. İhaleye katılım belgeleri kapalı bir zarf ile en geç ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

5. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

a. Gerçek Kişilerde Nüfus Cüzdanı Sureti / Tüzel Kişilerde Vergi Levhası Sureti

b. Tebligat için Türkiye’de adres ve telefon beyanı,

c. Şartname ekinde yer alan teklif mektubu.

d. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

e. Her sayfası imzalanmış ihale idari şartnamesi,

f. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

g. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri (Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi)

h. İhaleye vekaleten katılanlardan noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi.

ı. Sapanca Belediyesine borcu yoktur belgesi,

i. Ortak girişimler ihaleye katılamazlar.

6. İdare, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.