Son 5 yılda en çok kaybolup bulunan ve mağdur olan çocukların sayısı arttı

Son 5 yılda güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar arasında en çok kayıp müracaatı yapılıp bulunan çocukların sayısı arttı; ikinci büyük artış ise güvenlik birimine mağdur olarak gelen çocuklarda tespit edildi.

Güvenlik birimine gelen mağdur çocukların çoğunluğu suç mağduru

Güvenlik birimlerine 2014 yılında gelen veya getirilen 290 414 çocuğun %45,2’sini mağdur çocuklar oluşturdu. %55,7’si erkek, %44,3’ü ise kız çocuğu olan bu çocukların %87,4’ü suç mağduru, %12,4’ü takibi gereken olay mağduru olurken %0,2’si de kabahat mağduru oldu. Suç mağduru çocuklar sırasıyla en çok yaralama, cinsel suçlar ve aile düzenine karşı suçlardan mağduriyet yaşadı.

Suça sürüklenen çocuk sayısı 2014 yılında bir önceki yıla göre %1,8 arttı.

Suça sürüklenme nedeni ile 2014 yılında güvenlik birimlerine getirilen      117 486 çocuğun %38,5’ine yaralama suçu isnat edildi. Bu suçu %26 ile hırsızlık, %7,5 ile de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçu izledi.

Suça sürüklenen çocukların %39,1’i bağımlılık yapan madde kullandı

Suça sürüklenen çocuklarda bağımlılık yapan madde kullanma durumu; %69,2’sinde sigara, %7,4’ünde sigara ve esrar, %5,9’unda esrar, %5,4’ünde sigara ve alkol olarak tespit edildi. Bu çocukların  %0,7’sinin 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü. Bonzai kullanan çocuklarda ise 2014 yılında bir önceki yıla göre %68,1 artış olduğu tespit edildi.

Kayıp müracaatı yapılıp bulunan çocuk sayısı arttı

Hakkında kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuk sayısı 2014 yılında 2013 yılına göre %15,3 arttı. Kayıp (bulunan) çocukların 2014 yılında %45,6’sı erkek, %54,4’ü kız çocuğu oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.