25.3 C
İstanbul

DİĞER HABERLER

Düşük gelirli haneler gıdaya daha fazla pay ayırıyor

Hanehalkı bütçe araştırması sonuçlarına göre, toplam hanehalkı harcaması içinde gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ayrılan pay yıllar itibarıyla düşüş göstererek 2009 yılında %23 iken 2013’te %19,9’a geriledi.

En düşük gelirli birinci %20’lik dilimde gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı 2009 yılında %34 iken 2013 yılında bu pay %28,8’e geriledi, en zengin kesim olan beşinci %20’lik dilimde ise %17,4’ten %14,6’ya düştü.

Tek kişilik hanelerde 2013 yılında gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı %17,3 iken 10 ve fazla sayıda fertten oluşan hanelerde bu oran %32,7 oldu. Hanehalklarının, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının %94,5’ini satın alış, %4,3’ünü ise kendi üretiminden tüketimler oluşturdu.

Hanehalklarının gıda ve alkolsüz içecek harcamaları içerisindeki en büyük payı 2013 yılına kadar ekmek ve tahıllar grubu oluştururken, 2013 yılında et ve balık grubu %21,4 ile en büyük paya sahip grup oldu. Ekmek ve tahıllar grubunun payı ise %19,2 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde, gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki harcamaların %15,1’i sebze, %13,5’i süt, peynir ve yumurta, %10,6’sı da meyve alt harcama grubundan oluştu. Alkolsüz içeceklerin payı ise %7 olarak gerçekleşti.

- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler

SGB’de görev dağılımı yapıldı

Sakarya Gazeteciler Birliği’nin (SGB) genel kurulu sonrasında göreve seçilen yönetim kurulu kendi arasında toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi.  Sakarya’da mesleki anlamda...