Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Revizyonunda Sona Yaklaşılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Revizyonu ile ilgili başlattığı çalışmalarını hızlandırdı.

Hazırlanmakta olan İmar Yönetmeliği ile, yöresel farklılıkları da gözeten, Artvin’den Muğla’ya, Şırnak’tan Edirne’ye kadar bütün illerde, bütün yerleşim alanlarında ihtiyaçlara etkin şekilde cevap veren bir yapı hedefleniyor.

Bakanlık, geniş katılımlı ve tüm coğrafyanın, idarelerin, meslek sektörlerinin temsil edildiği komisyon çalışmaları sonunda, ülke bütününde aynı teknik dilin konuşulmasını sağlayacak, teknik uygulama detaylarıyla uygulamaya yön verecek, insan odaklı, bir imar yönetmeliği oluşturulmasını amaçlıyor.

Bu nedenle, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin olurları ile Sivil toplum kuruluşlarından, ticaret erbaplarına; Büyükşehir belediyelerinden il ve ilçe belediyelerine, üniversitelere varıncaya kadar oluşturulan 100 kişiyi aşkın komisyon çalışmaları Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinesinde hızlı bir şeklide sürdürmektedir.

Ülkemizdeki İmar Mevzuatının kaynağını oluşturan 3194 sayılı İmar Kanunun uygulanmasına dair Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, ülkemizin dinamik ve sürekli bir gelişme sürecinde olmasından dolayı zorunlu olarak birçok defa revizyona uğramıştır. Yapılan bu revizyonlar neticesinde, yönetmelikte anlam bütünlüğü yer yer kaybolmuş, imar uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve pratik olmaktan uzaklaşılmıştır.

Ayrıca, ülkemizin göstermiş olduğu büyüme neticesinde, halkımızın yükselen ekonomik durumu, her alandaki gereksinimlerin çıta atlamasına neden olmuştur. Bu gereksinimlerin en önemlilerinden biriside şüphesiz barınma ve düzenli yaşam alanı ihtiyacıdır. İdarelerimizin bu gereksinimleri karşılamasında mevcut imar mevzuatımızın yetersizliği her platformda gerek idarelerce gerekse sivil toplum kuruluşlarınca dile getirilmektedir.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin’in Başkanlığında çalışmalarını sürdüren komisyon, bu güne kadar Taslak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ülkemizin dört bir tarafını temsil eden 10 büyükşehir belediyesinin hazırlamış olduğu imar yönetmeliklerini madde madde, konu konu karşılaştırdı. Bu kapsamda komisyon, 14-17 Ağustos 2015 tarihlerinde Ankara da, üçüncüsü düzenlenen gurup çalıştayı sonunda, yürütülen çalışmaları sonuçlandırmayı hedefliyor.

Bakanlık, Daha yaşanabilir, daha sağlıklı, ekolojik, sosyal ve fiziksel çevresine duyarlı, sürdürülebilir ve özgün kimliği ile ön plana çıkan şehirler oluşturma çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.