İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bağımsız aday Soydan vaatlerini açıkladı

Sakarya Bağımsız Milletvekili Adayı Dr. Yavuz SOYDAN tarafından basın ve medya mensupları ile buluşmak için düzenlediği kahvaltıda; Sakarya için Projeleri, seçim sürecinin değerlendirmesi, Sakarya ve Sakarya’lı için sunduğu vizyonu belirterek, Sakarya’nın Birliği ve Dirliği yolunda önemli katkılar sağlayacağını beklediği SEÇİM TÜRKÜSÜ’nün ilk sunumunu yaptı.

Sakarya Bağımsız Milletvekili Adayı Dr. Yavuz SOYDAN basın toplantısında’ Ülkemizdeki ve bölgemizdeki gelişmeler 7 haziran seçimlerini günlük siyaset meselesi olmaktan çıkarmış memleket ve insanlık meselesi haline getirmiştir. Mevcut siyasal yapı ve aktörleri bu meseleleri anlamaktan ve çözüm üretmekten uzaktır.
Asgari ücret ve sosyal yardım açık artırması ile vahim bir çıkmaza sürüklenmektedir.
Partilerimiz, kamusal fayda eksenli fikir birliği değil; haksız rant eksenli güç birliğine dayalı çalışmaktadır.
Gerekli emniyet tedbirleri alınmaz ise; ortaya çıkması kuvvetle muhtemel ikisi de seçilmiş çift başlı yapı, büyük bir kaosun tetikleyicisi olacaktır.
11 eylül ikiz kule işaret fişeği eşliğinde Irak’ın işgali ile başlayan tiyatronun son perdesi Türkiye ile kapatılacaktır.

Başlıca yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz;
Cumhurbaşkanlığı makamının kaldırılması,
Bakanlıkların tek birçatı altında toplanması
Yasama ve denetim meclisinin; oluşumu ve işleyişi sağlanmalıdır.

 

Ben ne vaat ediyorum?

*Bağımsız ve fikirlerin özgürce ifade edildiği bir toplumsal yapı oluşturulması hedefine ulaşmak için nitelikli bir iz oluşturmayı
*Devletin, kural ve kurumları ile yeniden ve sağlam esaslara göre inşa edilmesi için kelebek etkisi oluşturmayı.
*Evrensel ahlaki/etik değerleri esas alan etikratik bir devlet anlayışının oluşturulması
Etikrasi: mevcut siyasal yapıların temel beslenme kaynağı olan din, ırk, cinsiyet vb. Ayrılıkların istismarının ve günlük siyasete alet edilmesinin engellenmesi

*Etikratik organların oluşum ve işleyişi
-Kuvvetlerin ayrılığı,
-kuvvetlerin tarafsızlığı,
-kuvvetlerin bağımsızlığı,
-kuvvetlerin denkliği,
-kuvvetlerin sınırlılığı,
-kuvvetlerin denetimi,
-kuvvetlerin sorumluluğu,
-kuvvetlerin dengesi,

• Tüm organların yönetiminin oluşumunda ve yönetim yetkisinin verilmesinde nitelikli çoğunluğun tercihini esas alan seçim,
• Tüm organların uygulama kademelerinin oluşumunda bilgi, beceri, yeterliliği esas alan atama,
• Çoğulculuk,
• Katılımcılık,
• Etkileşim,
• Yönetişim,
• Şeffaflık ve
• Yukarıdaki esasların tamamının; oluşum (seçim, atama vb.), işleyiş, değişim ve gelişiminde; adaletin ve hukukun; varlığı, birliği, tarafsızlığı, bağımsızlığı, aranabilirliği, ulaşılabilirliği, sonuçlandırılabilirliği, sürdürülebilirliği,denetlenebilirliği, uygulanabilirliği; üstünlüğü ve hepsinden önemlisi optimal dengesinin sağlanması gerekir.

Sakarya büyük bir potansiyel enerjiye sahiptir. Bu enerjinin harekete dönüştürülmesi ve büyük bir katma değer oluşturabilmesi için; Nitelikli bir Mesleki eğitim öğretim sisteminin oluşturulması, Organik tarım ve hayvancılığın katma değerini artıracak, yön vereci lokomotifliğini yapacak Organik organize sanayi bölgelerinin kurulması Yüksek teknoloji içerikli ekolojik transport (kara, deniz, demiryolu taşıtları) teknoloji bölgelerinin oluşturulması, Sakarya’nın teknoloji adası olarak anılması, Otomotiv ve demir yolu taşıt müzesinin kurulması, Kongre ve organik yaşam turizminin geliştirilmesi,

Sakarya halkı, Bağımsız milletvekili seçebileceğini göstermelidir. (aşirete, silaha, din ve ırk İstismarına dayanmadan)

Sakarya’nın Yeni hikayelere ve Yeni türkülere İhtiyacı olduğunu düşünüyorum. Zengin bir kültüre sahip şehrimiz için aynı zamanda kültürel bir çalışma olan türkümüzle sizleri başbaşa bırakıyorum.

Siz değerli misafirlerimizi Sakarya’nın Birliğine ve dirliğine katkı sağlamak için hazırladığımız türkü ile başbaşa bırakıyorum’ dedi.