İzmirli ‘Bütün yer yüzü ve çevre, insanlar için bir yataktır’

Ak Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Op.Dr.Cevdet İzmirli Sapanca Göl Havzası ve Çevresini Koruma Geliştirme Derneğinin 1.Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Op.Dr.Cevdet İzmirli Dernek üyeleri Erhan ÖZTÜRK ,Bülent ALPAY,Faysal Güman ALPAY,Ecevit KARAABDÜLLER,Ferdi ÇÖLEK,Tanju PİR,Güzide Hacer DÖKERİL,Hüseyin MAYA,Halit Gevren, Murat ADIYAMAN,Münir ÖZMEN,Mehmet AKSOY,Demir ALEMDAR,Yunus İzzettin BAYRAK,Mehmet SOBA,Hasan BAŞAR,Kemal EKERCAN ile görüştü.
Op.Dr.Cevdet İzmirli “İnsanın da içinde bulunduğu tabiatı canlı ve cansız varlıklarıyla birlikte bir düzen ve denge içinde yaratmıştır. Bu düzen, yer yüzündeki canlıların yaşantılarını sürdürebilmesi için en ideali olup, herhangi bir eksikliği ve aksaklığı söz konusu değildi. Çağımızın en önemli problemlerinden birisi de, ekolojik dengenin bozulması ve bununla bağlantılı olarak çevre kirliliği sorunudur. İnsandan, tabî çevrenin ve ekolojik dengenin korumasını, onların doğal düzenini bozmamasını istenir. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır.
Çevre insanın hizmetine vermiştir. Öyle ise insan, kendisine hizmet eden caddelerin, sokakların, parkların, ormanların, akarsuların, göllerin, denizlerin, kısacası doğal çevrenin temiz tutulması ve korunmasıyla ilgilenmelidir. Çünkü, insan olmadan çevre ve diğer canlılar rahatlıkla varlıklarını sürdürebilirler. Fakat, çevre olmadan insanın varlığını sürdürmesi mümkün olmayabilir. Hz. Peygamber, çevre temizliği ya da çevrenin kirletilmesi konusunda en ufak bir ayrıntının bile iyilik ya da kötülük olarak hesap gününde karşımıza çıkacağına vurgu yapmaktadır. Çoğu zaman, bir çikolatanın ambalajını, sigaranın izmaritini, çekirdek kabuğunu ya da kendimize göre önemsiz saydığımız bir şeyi yollara atıveririz. Bundan hesaba çekileceğimiz aklımıza bile gelmez. Ancak, bu davranış, bizce ufak bir hareket olsa da, onun içinde, dar anlamda kul hakkına, geniş anlamda da kamu hakkına varan bir sorumsuzluk ve duyarsızlık örneği yatmaktadır. Öte yandan sokakta ufak bir çöp atığı gördüğü zaman üzülen, gücü nispetinde onları temizlemeye çalışan insanlar da vardır. Her iki insan tipini göz önüne aldığımız zaman, olgun bir insanla sorumsuz davranan bir insan arasındaki farkı anlamış oluruz.
Kültürümüzdeki “Arslan yattığı yerden belli olur” şeklindeki atasözümüz, çevre temizliğine verilen önemi göstermektedir. Bu atasözünü geniş anlamda ele alırsak, bütün yer yüzü ve çevre insanlar için bir yataktır. İnsan toplumsal bir varlık olduğuna göre, kendi yatağını koruduğu gibi, toplumun yatağını, yani çevreyi de kirletmemesi ve koruması gerekir.
Çevrenin temiz tutulmasının amacı, yer yüzündeki canlıların hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlamaktır. Zira bir insanın ya da canlının kendisine yüklenen görevleri sağlıksız bir ortamda yerine getirmeleri mümkün değildir. Sağlığın önemini Kanuni Sultan Süleyman şu şekilde dile getirmiştir: Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Hava, Su,Toprak için mücadele eden sizler en kutsal görevi üstlendiniz. Allah sizden razı olsun. Siz önderlik ediyorsunuz. Biz sizlerin yanınızdayız. Şu an Genel Kurulunuza katıldım. Eminim ki önümüzdeki günler bir çok projeyi uygulamaya sokacaksınız. Ben de sizlerle beraber hareket edeceğim. Her zaman yanınızda olacağım.”

Sapanca Göl Havzası ve Çevresini Koruma Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan ÖZTÜRK “Derneğimiz Sapanca İlçesinde sanayileşme, şehirleşme ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan sınai,evsel ve diğer nedenlerle oluşacak her türlü doğa kirliliğinin engellenmesi, Var olan doğa ve çevre kirliliğinin giderilmesi için çalışmalar yapılması, insan ve doğa arasında doğa merkezli bir dengenin oluşturulması, Tüm insanlığın ortak değeri olan doğanın bir rant ve paylaşım aracına dönüştürülerek doğal dengenin bozulmasına karşı sivil ve barışçı bir örgütlenmenin yaratılması, Doğadaki bitki ve canlı türlerinin yaşatılması ve nesillerinin sürdürülmesi için bilimsel ve toplumsal etkinlikler yürütülmesi, Çevre ve ekolojiye dost tarım şekillerinin desteklenmesi; ekolojik ürünlerin üretimi, işlenmesi ve ekolojik yaşamla ilgili faaliyet gösteren kişi kurum ve kuruluşların bilimsel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olunması, İnsanlığın doğal afetlere, doğal olmayan diğer tehlikelere karşı hazırlıklı olmasının sağlanması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, Doğa ve su sporlarının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve kitlelerin doğa ve sporları yapabilmesi için uygun koşulların yaratılması, spor amaçlı kursalar düzenlenmesi, gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi. Sapanca Göl Havzasının Korunmasında öncü olunması. Kültür doğa ve su dengesinin korunması Kalkınmaya yönelik, kalkınmayı amaçlamış insanı çabaların desteklenmesi sürdürülebilir insan kalkınmasının sağlanması kalkınmaya yönelik hareket ve eylemlerin bilimsel temelde teşvik edilmesi. Sürekli ve değişen ve gelişen toplum koşulları içinde yakın çevremiz ile toplumla uyumsuzluk içine giren birey aile yada toplumsal grupların içsel ve toplumsal uyumlarını sosyal sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak. Bireye aileye toplum bazında koruyucu, sağaltıcı, destekleyici, bilgilendirici yönde hizmet vermek.Deprem, sel, heyelan ve yangınlar sonrasında toplumun sosyal dengesinde meydana gelen bozulmaları ortadan kaldırmak ve sosyal dengeyi ve huzuru sağlamak. Bugünün ihtiyaç ve beklentilerini gelecek kuşakların ihtiyaç ve beklentilerini karşılama imkanlarından ödün vermeksizin karşılamak amacı ile kurulmuştur’ dedi.