Tam Burslu ve Sınavsız olarak Üniversiteye Girdiler

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nden iki öğrenci, lise hayatları boyunca okulda kazandıkları performansları ve entelektüel donanımlarıyla, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine Tam Burslu ve Sınavsız olarak girme hakkı kazandılar.

CMSBL öğrencisi Talha Kuru, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin düzenlediği “Çok İstiyorum” bursuna yazdığı makale ve bir dizi mülakat sonucunda üniversitesinin Hukuk Fakültesine tam burslu ve sınavsız olarak Türkiye’de davet edilen üç öğrenciden biri oldu. Aynı liseden Burak Dikmenler isimli öğrenci de Koç Üniversitesi’nin “Anadolu Bursiyerleri” programı kapsamında üniversitenin Hukuk Fakültesine tam burslu olarak davet edildi.

Okul Müdürü Mehmet Topaloğlu, farklı eğitim anlayışı ve tecrübeli öğretmen kadrosuyla Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nin Türkiye genelinde isim yapmış bir okul olduğunu belirterek, kazanılan başarılardan ilimiz eğitimi adına gurur duyduklarını ifade etti.

‘LİSEM ÜNİVERSİTEMDİR!’
Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ‘talebesi’ olmak, yalnızca sınav sonrası alınacak bir karar değildir. İstikbale uzanan entelektüel birikim ve şahsiyet inşasıyla genç dimağların zihninde ve rûhunda ‘rönesans’lar yaratan bir tavırdır da. Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, bakîr ve işlenmemiş toprakları andıran zihinleri bereketli akarsu vadilerine çeviren bir ‘entelektüel üretim merkezidir’. ‘Rûh ufuksuz yaşayamaz.’ diyen Yahya Kemal’i doğrularcasına, öğrencilerine yepyeni ufuklar biçer. Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, bir rûh terzihanesidir. Bu okula giden kişi, yalnız teneffüs ettiği havayla bile, bambaşka bir yerde olduğunun bilincine varır. Bu havanın Türkiye’de eşine pek az rastlanmaktadır. Alışılagelmiş ‘lise’ algılayışının bütünüyle dışında konumlanmak demektir bu. Lise ile üniversite asındaki mesafeyi daraltan, daha lise yaşamında öğrenciye ‘yeni şeyler söylemenin’ ve ‘büyük idealler sahibi olmanın’ coşkusunu kazandıran bu okula toplumumuzun ne kertede ihtiyacı olduğu aşikârdır.

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Talha Kuru, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Çok İstiyorum’ bursuna yazdığı makale ve bir dizi mülâkat sonucunda, üniversiteye tam burslu ve sınavsız olarak davet edilen Türkiye’deki üç kişiden biri oldu. Böylece, hiçbir sınav ve maddî talep olmaksızın, yalnızca entelektüel donanımıyla Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gidecek…

Burak Dikmenler de Koç Üniversitesi’nin ‘Anadolu Bursiyerleri’ programı kapsamında üniversitenin Hukuk Fakültesi’ne tam burslu olarak davet edildi. Anadolu Bursiyerleri Programı Koç Üniversitesi’nin sunduğu imkânları üstün yetenekli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırma, bilimin ilerlemesine katkı sağlama ve dolayısıyla toplumumuzun gelişimine katkıda bulunma yolunda kuşkusuz ülkemizdeki en büyük burslardan bir tanesi.

Aynı zamanda eğitim sistemimizin yarattığı fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla yola çıkılınmış bir burs programı. Hiç kuşkusuz, onların bu başarısında, Talha Kuru ve Burak Dikmenler gibi nicelerinin lise hayatı boyunca entelektüel potansiyellerini açığa çıkaran ve mayalandıran okulunun, her yönüyle iftihar tablosu sunan Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nin payı inkâr edilemez. Üniversite sınavı puanıyla değil, lise performanslarıyla ve lise hayatları boyunca edindikleri entelektüel donanımlarıyla Türkiye’nin güzide üniversitelerinin ancak Türkiye derecesi ile öğrenci alan bölümlerine yerleşme başarısı gösteren öğrencilerin Sakarya’ya eğitim bağlamında kazandırmış olduğu prestij de bir hayli önemli. Bir medeniyet projesi olarak hayata geçirilen sosyal bilimler liselerinin kuruluş amaçlarının ve felsefesinin hakkını veren okulların başında gelmektedir Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi.

Küçük zihinlerden büyük ideallere doğru yol alan görünüşte küçük, fakat derûnunda engin ummânları barındıran bir gemidir bu okul, tayfası ‘talebeler’, kaptanı ‘atlas libâslar giyinmiş hocalar’, rotasıysa aydınlıktır!

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, okula adını veren büyük mütefekkir Cemil Meriç’in ifadesiyle ‘lisem üniversitemdir’ diyenler ve bu anlayışı benimseyenler için daima bir okuldan daha fazlasını sunmaya devam edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.