Kendine ayırdığı zamandan memnun olanların oranı yüzde 56,3

Uzmanlar, mutlu olmanın formüllerinden birinin de kendine vakit ayırmak olduğunu vurgulamaktadır. Kendine vakit ayırma, kişinin kendisine ait zamanda, hoşlanacağı faaliyetleri yapması olarak tanımlanabilir.

Kendine ayırdığı zamandan memnun olan bireylerin oranı 2014 yılında %56,3 oldu. Bu oran erkeklerde %56,4, kadınlarda ise %56,2 olarak gerçekleşti. Kendine ayırdığı zamandan en çok yaşlılar (65+yaş) memnun oldu (%71,8). Eğitim durumuna göre incelendiğinde, yükseköğrenim mezunu bireyler kendine ayırdığı zamandan en az memnun olan (%53,8) grup olurken, evli olmayan bireylerin kendine ayırdığı zamandan memnuniyet düzeyinin  (%59,9) evli olanlara göre (%54,8) daha yüksek olduğu gözlendi. Çalışmayan bireylerin memnuniyet oranları (%61,8), çalışanlara oranla (%49,1) daha yüksek oldu.

Her 10 kişiden 5’i sosyal hayatından memnun

Bireylerin toplumsal ve kişisel ilişkileri için bir araya gelerek eğlence, kültür ve spor gibi faaliyetlerde geçirdiği zaman, kişinin sosyal hayatını oluşturmaktadır. Eğlence, kültür, spor gibi etkinliklerin oluşturduğu sosyal hayattan memnuniyet oranı, 2014 yılında %46,5’dir. Bu oran, erkeklerde %47,1, kadınlarda %46‘dır. Sosyal hayatından en çok memnun olan yaş grubu %56,1 ile 18-24 yaş grubundaki gençler oldu. İkinci sırayı ise %49,1 ile yaşlılar (65+yaş) aldı. Eğitim durumu arttıkça sosyal hayattan memnuniyet oranında da artış gözlendi yükseköğrenim mezunlarının sosyal hayattan duyduğu memnuniyet oranı %52 oldu. Bekar erkek bireyler %55,1 ile sosyal hayattan daha fazla memnuniyet duydu. Çalışma durumu ve cinsiyete göre sosyal hayattan duyulan memnuniyet oranı en yüksek oran %49,6 ile çalışmayan erkeklerde görüldü.