Türkiye’de ilk kez İtfaiye Basın Ödülleri yarışması düzenleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türkiye’de ilk kez İtfaiye Basın Ödülleri yarışması düzenliyor. Basın-yayın organlarında yayımlanan haber fotoğrafları ve haber videolarının katılacağı yarışmaya son başvuru tarihi 14 Eylül 2015.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2015 yılı İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında ilk kez İtfaiye Basın Ödülleri yarışması düzenliyor.

Görev başında şehit olan itfaiyecilerin anılmasını ve zor şartlarda çalışan basın mensuplarını ödüllendirmeyi amaçlayan İtfaiye Basın Ödülleri’ni Türkiye’de ilk kez gerçekleştirecek olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, itfaiyecilik mesleğine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Haber fotoğrafı ve haber videosu olarak iki kategoride düzenlenecek İtfaiye Basın Ödülleri’ne ülke genelindeki bütün muhabir ve kameramanlar, basın-yayın organlarında yayımlanan haber fotoğrafları ve haber videoları ile katılabilecek. Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ödülün verileceği yarışmanın son katılım tarihi 14 Eylül 2015 olarak açıklandı.

TRT Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Anadolu Ajansı’nın üst düzey yetkillerinden oluşacak Seçici Kurul, ödül alacak basın mensuplarını 18 Eylül 2015 tarihinde belirleyecek. Yarışmanın şartnamesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

İTFAİYECİLİK SEMPOZYUM İLE ANLATILACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında ayrıca uluslararası düzeyde bir sempozyum da düzenleyecek. 30 Eylül – 2 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyuma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Başkanlığı gibi kurumlardan üst düzey yöneticiler, üniversitelerden akademisyenler, yurt dışı ve yurt içinden itfaiye yetkililerinin katılması bekleniyor.

—-  

İTFAİYE BASIN ÖDÜLÜ ŞARTNAMESİ

 1. AMAÇ

İtfaiye Basın Ödülü, amatör ve profesyonel haber muhabirlerini desteklemek amacıyla düzenlenir.

 1. ORGANİZASYON

İtfaiye Basın Ödülü, Konya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenir. Etkinliğin merkezi Konya’dır.

 1. BAŞVURULAR

İtfaiye Basın Ödülü, katılım koşullarını taşıyan,ülke genelindeki tüm muhabirlere ve kameramanlara açıktır. Katılımcıların, başvuru için İtfaiye Basın Ödülü Şartnamesi, Başvuru formu’nu doldurarak imzalamaları ve kurum kimlik kartları ya da sarı basın kartlarının fotokopisini eklemeleri gerekmektedir. Katılım ücretsizdir.

 1. KATEGORİLER

İtfaiye Basın Ödülü, Fotoğraf ve Video kategorilerinde gerçekleştirilir.

 1. KATILMA KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak Haber Fotoğrafı ve Haber videosunun görsel veya yazılı basında yayınlanmış olması gerekmektedir.

Haber Fotoğrafı Kategorisi;

Fotoğrafkategorisinde katılan görüntüler, haber görüntüsü olmak zorundadır.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, hangi kanal, ajans ve kim tarafından çekildiği belli olmayacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

Yarışmacıların başvuruda bulundukları fotoğrafların yüksek çözünürlükte(en az 300dpi) olmalı yazılı ve görsel basında kullanılabilecek ebatlarda DVD ortamında teslim edilmesi gerekmektedir.

Haber videosuKategorisi;

Video kategorisinde katılan görüntüler, haber görüntüsü olmak zorundadır.

Yarışmaya yollanan görüntüler profesyonel yayın kalitesinde bir formatla dosya olarak DVD’ ye basılmalıdır(mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 ya da standart bir bilgisayarda açılabilecek bir başka uzantıyla kaydedilmiş şekilde) teslim edilmesi gerekmektedir.

Yarışmaya gönderilen görüntülerin, hangi kanal, ajans ve kim tarafından çekildiği belli olmayacak şekilde montajlanmış olmalıdır. Kanal adı, logosu bulunmayacağı gibi seslerde de kanal ya da kameraman adı olmamalıdır. Görüntülerinizde bu kurala uymayan bir bölümü önemli buluyorsanız ve kullanmak istiyorsanız bu bölümler çeşitli efektlerle (blur, ses) görüntüden çıkartılmış olmalıdır. Bunun dışında görüntüde yapılmış herhangi bir efekt, görüntüyü yarışma dışı bırakacaktır.

Video kategorisinde katılan görüntülerin süresi 3 dakikayı geçmemelidir. Başına ve sonuna mutlaka belli edilmelidir.

Bir katılımcı her kategori için en fazla üç ayrı görüntüyle yarışmaya katılabilir. Görüntülerin yayımlandığı tarih, yer ve kısa hikâyesi başvuru formuna yazılmalıdır. Bu bölüm çok önemlidir. Katılımcı görüntünün çekildiği veya yayımlandığı yerdeki haber değerinin jüri tarafından iyi algılanması için görüntünün hikayesi bölümünde önemli gördüğü detayları açıklamalıdır.

Yarışmaya katılanlar, görüntülerinin Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından haber, program, web ve buna benzer her alanda kullanmasına izin ve yetki vermiş sayılır. Konya Büyükşehir Belediyesinden telif talep edilemez.

 1. BAŞVURULAR

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formu ve şartname aşağıdaki iletişim numarası ile irtibata geçilerek, mail olarak veya www.konya.bel.tr adresindeki linkten indirebilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 14 Eylül 2015 tarihine kadar;

Konya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Selçuklu İtfaiye Merkezi, Hüsamettin Çelebi Mahallesi, Uluyayla Caddesi. No:82 Selçuklu/KONYA

Tel:(0332) 245 77 56, Faks:(0332) 322 11 86 mail: knyitfaiye@gmail.com

Adresine kargo, posta veya elden, imzaladıkları başvuru formunu, (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.)

Yarışma sonuçları, 21 Eylül 2015 tarihinde ilan edilir.

Düzenleme ve Yürütme Kurulu, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir.

 1. DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul en az 5 (beş) kişidir, üye sayısı değiştirilebilir.

Yarışma için başvuruda bulunan eserlerin, şartnameye uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.

Seçici Kurul kararları, yazılı ve imzalı olarak düzenlenir.

Seçici Kurul, değerlendirmeye başlamadan önce görevli bir üye tarafından ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurul kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.

Seçici Kurul fotoğraf ve videoların hepsini değerlendirmekle yükümlüdür.

Seçici Kurul, ödüllere ilişkin kararlarını, haberlerin niteliklerini gözeterek verir.

Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir.

Seçici Kurul Başkanı dahil, Kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

 1. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışma sonuçları, 21 Eylül 2015 Pazartesi günü, Konya Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde ilan edilir.

 1. ÖDÜLLER

Konya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Basın Ödülleri, Fotoğraf Kategorisi

Yılın En İyi İtfaiye Fotoğraf Görüntüsü:1. Esere: 5.000  (Beşbin) TL,2. Esere: 3.000  (Üçbin) TL,

3. Esere: 2.000  (İkibin) TL’dir

Yılın En İyi İtfaiye Video Görüntüsü:1. Esere: 5.000  (Beşbin) TL,2. Esere: 3.000  (Üçbin) TL,

3. Esere: 2.000  (İkibin) TL’dir

 

 1. HAKLAR

Ödül alan Haber Fotoğrafların,

– Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,

– Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli v.b. her türlü TV yayın hakları,

Süresiz olarak, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran Konya İtfaiye Daire Başkanlığına devredilmiş olur.

Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları KonyaBüyükşehir Belediyesine devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden Konya Büyükşehir BelediyesiBaşkanlığını muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içerisinde KonyaBüyükşehir Belediyesi Başkanlığından başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Yarışmaya katılan, eserlerin ödül kazanması durumunda, şartname gereğiKonyaBüyükşehir Belediyesi Başkanlığına devredilmesi öngörülen hakları KonyaBüyükşehir Belediyesi Başkanlığına devrettiklerini gösteren belgeleri, yayın için KonyaBüyükşehir BelediyesiBaşkanlığı tarafından istenilen diğer malzemelerle birlikte KonyaBüyükşehir BelediyesiBaşkanlığına iletmek zorundadır.

 1. ÖDÜL TUTARLARI

Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak, bu şartnamenin 10.maddesinde bahsi geçen ve eser sahibi tarafından taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip Fotoğraf ve Videoların Konya, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlıklarına teslim edilerek gerekli evrakların taraflarca imzalanmasını takip eden 3 (Üç) ay içerisinde,  ödül kazanan yarışmacılara ödenir. Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmadığı veya şartnameye aykırılık olduğunun Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına iade edilir.

 1. GENEL KOŞULLAR

Koşullara uymayan başvurular, Konya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Basın Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu veya Seçici Kurul tarafından elenebilir.

Başvuru formunda ortak yapımcıların belirtilmesi zorunludur.

Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri Yarışmacıya aittir.

Yarışmaya katılım için Konya Büyükşehir BelediyesiBaşkanlığına teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.

Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlar ile katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde yarışmayı yapıp yapmama karar yetkisi, münhasıran KonyaBüyükşehir BelediyesiBaşkanlığına aittir.

Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, Konya Büyükşehir BelediyesiBaşkanlığına aittir.

Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuruyapmak isteyen katılımcılar, İtfaiye Basın Ödülü Şartnamesi, Başvuruformunun doldurularak imzalamaları, kurum kimlik kartları ya da sarı basın kartlarının fotokopisi ile posta yoluyla ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.

AdıveSoyadı  
EserinRumuzu
ÇalıştığıTelevizyonveyaAjans
Mail
GSM
İşYeriTelefonu

Yukarıdaki şartnamedeki kuralların hepsini okuduğumu ve kabul ettiğimi taahhüt ederim.

TARİH                                               İSİM SOYAD                                                                          İMZA

YARIŞMA BAŞVURU FORMU

YARIŞMAYA KATILACAK ESERİN KATEGORİSİ FOTOĞRAF VİDEO
RUMUZU VE SÜRESİ
GÖRÜNTÜ NEREDE VE HANGİ TARİHTE ÇEKİLDİ
GÖRÜNTÜ NEREDE VE HANGİ TARİHTE YAYINLANDI

Görüntünün kısa hikayesi ve yarışmaya gönderme nedeniniz.

(Bu alanı lütfen boş bırakmayınız )

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.