Türkmenoğlu “İslam ve Batı Medeniyeti Bağlamında İslam Medeniyetinin Temelleri” konusu üzerine konuştu

Prof. Dr. Ali Türkmenoğlu, Halime Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle “İslam ve Batı Medeniyeti Bağlamında İslam Medeniyetinin Temelleri” konusu üzerine konuştu.

Türkmenoğlu konuşmasında şunlara yer verdi: “ İnsanlık tarihi, insanın kurduğu medeniyetleri onların arasındaki ilişkiyi anlatır. İnsanlık tarihi, ürettikleriyle tarihin akışına yön vermiştir. Daha aydınlık bir gelecek için kültür ve medeniyet değerlerini geliştirmemiz ve gelecek nesillere aktarmamız gerekir. Bu en önemli sorumluluğumuzdur. ‘Hikmet, değerli bilgiler müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa almaya daha hak sahibidir.’ (Tirmizi, İlim 19; İbn Mâce, Zühd 17) hadis-i şerifi de buna işaret etmektedir. İslam Medeniyeti’nin temelinde olmazsa olmaz şey Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’in temelinde ise tevhid, nübüvvet, müsamaha vardır. ‘ Ve şâyet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette topluca îmân ederlerdi. Yoksa sen, insanları mü’min(ler) oluncaya kadar zorlayacak mısın?’ ( Yunus Suresi- 99.ayet) ayeti de bize İslam dinindeki müsamahanın en büyük delilidir.”

PROF. DR. ALİ TÜRKMENOĞLU KİMDİR?
Türkmenoğlu,Mısır Kahire El-Ezher Üniversitesi Usul İlimleri Bölümü’nden mezun oldu.
Almanya Friedrich Alexander Üniversitesi Erlangen – Nürnberg’ de Uluslar arası İlişkiler Siyaset Bilimi, Devlet Ekonomi İdaresi ve Doğu Bilimleri Bölümlerinde okudu ve aynı bölümlerde Azınlıklar ve Hakları üzerine master yaptı. Yine aynı üniversitenin Uluslararası Hukuk ve Siyaset Bilimi Bölümlerinde, “Modern Alman Ceza Hukuku ve Klasik İslam Ceza Hukuku üzerine Mukayeseli Hukuk Felsefesi” alanında Doktora yaptı. Aynı şekilde “Alman Anayasa Hukuku ve İslam Hukuk Felsefesinde Sabiteler ile Zaman ve Mekana göre Değişkenler” üzerine doçentlik tezini tamamladı. 2002 yılından beri üniversitede asistan, doktor, doçent ve asistant profesör (Bölüm Sorumlusu) olarak çalıştı.
Ayrıca Bayern Orta Doğu Politikası Araştırma Enstitüsünde üye olarak çalıştı. Uzun yıllar Bayern ve Erlangen Türk Akademisyenleri Derneği’nde başkanlık yaptı. Bu esnada Türk ve Müslüman Derneklere yaptığı rehberlikler yanında Bayern Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde danışman olarak hizmet verdi. Orta Doğu ve özellikle Mısır konusunda uzman olan Türkmenoğlu halen Almanya Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Üniversitesi’nde Uluslararası Mukayeseli Hukuk ve Siyaset Bilimi ana bilim dalı öğretim görevlisi görevinde bulunuyor.

   

Bir yorum

Yorumlar kapalı.