İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi

2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın vizyonu, Türkiye ilaç sanayisini uluslararası rekabet gücüne sahip, dünya ihracatından daha fazla pay alan küresel bir oyuncu haline getirmek olarak belirlendi.

Yüksek Planlama Kurulu, 2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi.

Kurulun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye’nin sanayi vizyonu çerçevesindeki hedefleri göz önüne alınarak, kamu sağlığı ve kalkınma hedeflerini destekleyecek şekilde hazırlanan plana göre, Türkiye, ilaç sektöründe Ar-Ge, üretim ve yönetim merkezi haline getirilecek.

Ülke ilaç sanayisinin, uluslararası rekabet gücüne sahip, dünya ihracatından daha fazla pay alan küresel bir oyuncu olması amaçlanan planın hedefleri ise şöyle sıralandı:

“- Hukuki düzenlemeleri ve idari kapasiteleri, toplum sağlığını koruyacak ve yatırımları ihracat odaklı artıracak şekilde iyileştirmek,

– Sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikli insan gücünü oluşturmak,

– Kamu, üniversite ve özel sektör arasında güvene dayalı şeffaf bir ortam oluşturularak iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek,

– Bilinçli bir hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve tüketici kitlesi oluşturarak akılcı ilaç kullanımını sağlamak,

– Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesi için Ar-Ge faaliyetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, bu şekilde geliştirilen ürünleri desteklemek,

– Sektörün sürdürülebilirliği ve küreselleşmesinin desteklenmesi amacıyla sektörel yatırımları destekleyici, rasyonel bir finansman yapısı oluşturmak.”

Kamu-üniversite-sanayi iş birliği ile belirlenen bu 6 stratejik hedefe ulaşmak için 36 eylem hayata geçirilecek.